Covid-19

VAD GÖR VI PÅ NORDIC WELLNESS, KINNA?

VI BEGRÄNSAR ANTALET BESÖKARE
Vi har begränsat antalet besökare som får vistas på vår klubb och du kan därför behöva vänta innan du får komma in.
Vi har satt ett maxtak på totalt antal besökare på 120 personer (inklusive gruppträningen).
I vårt gym (exklusive gruppträning) så är maxtaket 25 personer.

VI ANPASSAR VÅRA LOKALER
Vi har stängt ner våra sällskapsytor och bastun.
Vi har satt upp avståndsmarkeringar i lokalerna.
Vi har köpt in fler papperskorgar och ställ till torkpapper i gruppträningssalarna och gymmet för att minska risken
för folksamling i samband med att du slänger papperet efter rengöring.

VI SER ÖVER VÅRA STÄDRUTINER
Vi har ökat städfrekvensen i både omklädningsrum och bland redskap och maskiner.
Vi är extra noga med att rengöra dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer.

VI HÅLLER EXTRA KOLL PÅ VÅRA ANSTÄLLDA
All personal som är sjuk eller upplever minsta luftvägssymtom stannar hemma.
Detta innebär att pass kan komma att ställas in med kortare varsel än vanligt.
På vår hemsida och i vår app kan du hålla koll på vilka pass som ställs in.

VI PÅMINNER OM ATT HÅLLA AVSTÅND
På alla vår klubb har vi gått ut med information om vikten av att hålla avstånd.
Detta gäller både i gymmet, maskinparken, omklädningsrummet och andra ytor på klubben.
I gym och maskinparker uppmanar vi dig att ta eget ansvar genom att alltid låta varannan maskin vara ledig.
Vi ber dig att om möjligt avstå från att duscha och byta om på klubben. På så sätt lämnar du plats
åt de som verkligen behöver använda omklädningsrummen.

VI ANPASSAR GRUPPTRÄNINGEN
Vi begränsar platserna på våra pass och anpassar antalet deltagare beroende på salsstorleken,
i linje med riskbedömningen från Folkhälsomyndigheten. Tid mellan pass ökar till minst 10 min.
Vi ändrar passupplägget på vår gruppträningsklass Functional Zone.
Vid genomförande av klass ska deltagare bara vara vid ”sin” station och använda ”sina” redskap.

VI STÄLLER TILLS VIDARE IN SPECIFIKA PASS
Våra gruppträningspass för seniorer utgår till vidare.
Detta beror på att vi idag bedömer att vi inte kan uppmuntra personer som ingår i en
riskgrupp att samlas (äldre personer är en riskgrupp). 

VAD KAN DU SOM MEDLEM GÖRA?
Allt blir bättre när man hjälps åt!
Här ser du en lista över saker du kan tänka på när du besöker oss.

● Tvätta händerna ofta och noggrant, gärna direkt när du besöker klubben.
● Tvätta av redskap, maskiner och mattor både innan och efter du tränat – för din egen och andras skull.
● Se till att hålla lämpligt avstånd mellan dig och personen som står före dig i kön till receptionen.
● Se till att hålla avstånd – låt alltid varannan maskin vara ledig.
● Om du har möjlighet att duscha och byta om hemma, gör gärna det, på så sätt lämnar du plats åt
de som verkligen behöver använda omklädningsrummen.

Och viktigast av allt: om du är sjuk, stanna hemma.
Du är varmt välkommen tillbaka när du är frisk igen!
Tack för att du tar hand om dig själv, dina medmänniskor och vår klubb!